Typy dokumentów rozliczeniowych.

rachunekNa rynku w obiegu mamy różne rodzaje faktur. Zasadniczo możemy pomiędzy nimi wyróżnić również takie, z których nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Jakie to są faktury? Nasze przepisy wyróżniają kilka rodzajów takich faktur. Można do nich zaliczyć, zatem te dokumenty, które są wystawione przez podmioty nieistniejące lub jeśli zostały one wystawione przez podmiot niebędący czynnym podatnikiem VAT. Ponadto do tego typu dokumentów możemy również zaliczyć takie faktury, na których widnieją inne kwoty na oryginale i na kopii. Dalej mamy faktury, które przedstawiają zakupy niepodlegające opodatkowaniu albo też zwolnione z tego podatku. To tylko kilka przykładów, których mamy znacznie więcej. Dlatego też będąc płatnikiem VAT należy potrafić rozróżniać różne rodzaje faktur, a poza tym należy być bardzo przezornym. Na pewno też ilość tych wyjątków jest zbyt duża i może narobić, co nieco zamieszania. Jednakże oczywiście nic to nie zmieni, ponieważ takie faktury istnieją i istnieć będą, a płatnicy VAT powinni zwracać uwagę na to, od których faktur nie ma odliczenia podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *