Podatek w działalności gospodarczej

wiezowiec wysokiZakładając własną działalność gospodarczą na ogół najbardziej boimy się właśnie, że po zapłaceniu wszystkich podatków tak naprawdę okaże się, że nie przynosi ona żadnych zysków. Czy możemy wybrać formę płacenia podatków, która będzie najkorzystniejsza według naszego uznania? Oczywiście, że tak.  Pierwszym z nich jest podatek podstawowy wynoszący od 18% do 32% naszych zysków, czyli tego, co uzyskamy z naszej działalności po odjęciu kosztów. Kolejną formą opodatkowania, jaką mamy do wyboru jest podatek VAT – podatek od towarów i usług, w zależności od proponowanej przez nas usługi, czy wytwarzanych produktów możemy płaci 23%, 8%, 5%, lub czasami nawet &%. Jest to szczególnie dobre wyjście dla osób, które mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą opartą na handlu albo gastronomii, więc między innymi dla wszystkich właścicieli barów i restauracji. Podatek VAT gwarantuje im, bowiem jeszcze bardziej obniżone stawki podatkowe. Inną możliwością jest podatek ryczałtowy pozwalający na płacenie zmniejszonych podatków, ponieważ płacimy do od czystego zysku, czyli właśnie tego, co pozostanie nam po odliczeniu wszystkich kosztów. Istnieje jeszcze karta podatkowa. Niestety ilość podatników, którzy mogą ją stosować mocno ogranicza odpowiednia ustawa, a są to m.in. lekarze i prawnicy.

Czym jest podatek VAT?

dolar procentZ podatkami mamy do czynienia każdego dnia bez względu na to, czy prowadzimy działalność gospodarczą czy też nie. Najbardziej nam znanym jest bez wątpienia podatek VAT, ponieważ towarzyszy nam na każdym kroku, a także rzutuje, na jakość naszego życia. Na każdej etykiecie i rachunku widzimy informację, ile jego procent zawiera cena danego produktu. Jednak czy tak naprawdę wiemy, czym jest podatek VAT i jaki tak ma wpływ na nasze życie? Pełna nazwa brzmi Podatek od Towarów i Usług, czyli PTU, jednak najczęściej używaną nazwą jest właśnie wspomniany już VAT, będący skrótem od angielskiego zwrotu value added tax, oznaczającego Podatek od wartości dodanej. Nic, więc dziwnego, że ma z nim styczność każdy przedsiębiorca, ale jak to się ma do nas, zwykłego szarego konsumenta? To właśnie procent, VATu jakim obłożony jest dany produkt, czy usługa generuje cenę, jaką my musimy zapłacić. Rzutuje to, więc bezsprzecznie na koszty i jakość naszego życia. Dzięki wysokim stawkom tego podatku, życie w naszym kraju jest tak kosztowne. W końcu im więcej zysku przedsiębiorca musi oddać państwu, tym więcej my na tym cierpimy.

Odliczenia VAT na cele budowlane

VATKażdy wie, że bardzo ważną gałęzią gospodarki jest budownictwo. To właśnie od kondycji budowlanki zależy również kondycja finansów naszego kraju. Niestety kilka lat temu polski rząd, musiał ponieść podatek VAT na materiały budowlane z 7 na 22%. Nie było to dobre posunięcie, jednak było to skutkiem podpisanych umów zjednoczeniowych z Unią Europejską. Początkowo spowodowało to początkowo zastój w budowlance, jednak inwestorzy otrzymali szybko pomoc w postaci możliwości odliczenia różnicy pomiędzy tymi stawkami podatkowymi. Zasada jest dosyć prosta – odliczenie zależy od tego, co wykonujemy, czy jest t budowa domu, lub mieszkania, czy tylko remont. Od tego zalezą limity, jakie można odliczyć. Podstawą odliczenia jest jednak wyłącznie wystawiona faktura VAT, która musi być opłacona. Nie można sobie odliczyć podatku, kiedy faktura jest niezapłacona. W roku można złożyć dwa wnioski o zwrot podatku VAT, z tym, że wysokość zwrotu podatku nie może być większy niż przewidziane w przepisach limity.

Typy dokumentów rozliczeniowych.

rachunekNa rynku w obiegu mamy różne rodzaje faktur. Zasadniczo możemy pomiędzy nimi wyróżnić również takie, z których nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Jakie to są faktury? Nasze przepisy wyróżniają kilka rodzajów takich faktur. Można do nich zaliczyć, zatem te dokumenty, które są wystawione przez podmioty nieistniejące lub jeśli zostały one wystawione przez podmiot niebędący czynnym podatnikiem VAT. Ponadto do tego typu dokumentów możemy również zaliczyć takie faktury, na których widnieją inne kwoty na oryginale i na kopii. Dalej mamy faktury, które przedstawiają zakupy niepodlegające opodatkowaniu albo też zwolnione z tego podatku. To tylko kilka przykładów, których mamy znacznie więcej. Dlatego też będąc płatnikiem VAT należy potrafić rozróżniać różne rodzaje faktur, a poza tym należy być bardzo przezornym. Na pewno też ilość tych wyjątków jest zbyt duża i może narobić, co nieco zamieszania. Jednakże oczywiście nic to nie zmieni, ponieważ takie faktury istnieją i istnieć będą, a płatnicy VAT powinni zwracać uwagę na to, od których faktur nie ma odliczenia podatku.