Hipoteka – kredyt hipoteczny

euro zwiniete rulonCoraz częściej zwłaszcza, gdy potencjalny kredytobiorca ma zamiar pożyczyć dużą ilość gotówki, nie wystarcza zabezpieczenie w postaci umowy o pracy, lecz wymagane jest większe zabezpieczenie, czyli tak zwana hipoteka. W sytuacji, gdy bank ma udzielić ogromnej sumy pieniężnej musi uznać za nieruchomość. W takim przypadku pożyczka oraz nieruchomość, która zostaje do dyspozycji banku wpisana do Księgi Wieczystej nieruchomości a jest to na pierwszym miejscu. Niekiedy instytucje bankowe sytuację tą zwą, jako ubezpieczenie pomostowe. W sytuacji, gdy potencjalny kredytobiorca nie jest w stanie spłacać w danym terminie rat zaciągniętego wcześniej kredytu może zająć nieruchomość, która znajduje się pod hipoteką. Dotąd hipoteka najczęściej zawiązywana była na okres dwóch lat, dziś czas ten uległ zmianie i sięga tylko kilku miesięcy. Stawka hipoteki waha się także w różnych granicach, które zależą od banku, lecz zazwyczaj nie przekracza ona jednego procentu. Jeśli zaciągamy tego typu kredyt musimy sprawdzić czy bank żąda jednorazowej składki, czy też można płacić w ratach.

Kredyty mieszkaniowe

dom hipotekaBanki, które oferują kredyty oraz pożyczki często narażone są na ryzyko, w razie niespłacenia kwoty wraz z odsetkami w ustalonym w umowie terminie. Z tego też względu wymagane jest zabezpieczenie, które bank określa wobec zarobków, kwoty zadłużenia i zdolności płatniczej klienta. Jak w każdym banku również w banki, które udzielają kredytów są odpowiednio zabezpieczone i przyznawane, tylko na odpowiednich warunkach. Jest ono podejmowane przed udzieleniem kredytu, bądź też w czasie jego trwania. Banki i inne instytucje finansowe opierając się na wnioskach o udzielenie kredytu, przeznaczane są przede wszystkim na zakup bądź remont mieszkania. Szacuje się, że około osiemdziesiąt procent owych kredytów, klienci przeznaczają właśnie na ten cel. Kredyty w są oczywiście oprocentowane, gdyż ich udzielanie ma przynieść również korzyść i zysk pożyczkodawcy. Kiedy pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić terminu na czas lub traci zdolność kredytową, bank może wypowiedzieć całość lub część sumy kredytowej. Termin ten jednak nie może być dłuższy aniżeli trzydzieści dni.