Podatek w działalności gospodarczej

wiezowiec wysokiZakładając własną działalność gospodarczą na ogół najbardziej boimy się właśnie, że po zapłaceniu wszystkich podatków tak naprawdę okaże się, że nie przynosi ona żadnych zysków. Czy możemy wybrać formę płacenia podatków, która będzie najkorzystniejsza według naszego uznania? Oczywiście, że tak.  Pierwszym z nich jest podatek podstawowy wynoszący od 18% do 32% naszych zysków, czyli tego, co uzyskamy z naszej działalności po odjęciu kosztów. Kolejną formą opodatkowania, jaką mamy do wyboru jest podatek VAT – podatek od towarów i usług, w zależności od proponowanej przez nas usługi, czy wytwarzanych produktów możemy płaci 23%, 8%, 5%, lub czasami nawet &%. Jest to szczególnie dobre wyjście dla osób, które mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą opartą na handlu albo gastronomii, więc między innymi dla wszystkich właścicieli barów i restauracji. Podatek VAT gwarantuje im, bowiem jeszcze bardziej obniżone stawki podatkowe. Inną możliwością jest podatek ryczałtowy pozwalający na płacenie zmniejszonych podatków, ponieważ płacimy do od czystego zysku, czyli właśnie tego, co pozostanie nam po odliczeniu wszystkich kosztów. Istnieje jeszcze karta podatkowa. Niestety ilość podatników, którzy mogą ją stosować mocno ogranicza odpowiednia ustawa, a są to m.in. lekarze i prawnicy.

Optymalizacja biznesu

kalkulator 4Firmy ciągle dążą do optymalizowania procesów, redukcji kosztów i zwiększania konkurencyjności. Bez względu na wielkość, profil działalności czy zasięg, przychodzi moment na rozpoczęcie działań wewnątrz działów zakupów, które umożliwiają osiągnięcie tych celów. Jest to możliwe dzięki pracującym tam specjalistom i menedżerom. Sprawne działanie i odpowiednia strategia działu zakupów mają bezpośredni wpływ na rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie. Jego optymalizacja pozwala na wykorzystanie dotąd niedostrzeganych możliwości redukcji kosztów. Mogą one być powiązane zarówno z głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa, jak i z działaniami pozornie nieistotnymi z punktu widzenia prowadzenia biznesu. Redukcja kosztów w obszarze zakupów to przede wszystkim krytyczna analiza pozyskiwanych kategorii produktów, usług i dostawców oraz szukanie możliwości konsolidacyjnych i substytucyjnych dostępnych na rynku. Szczegółowo rozpatrując poszczególne kategorie zakupowe, można odkryć obszary z mniejszym lub większym potencjałem oszczędności. Mogą to być: drobne oszczędności przy olbrzymich wolumenach, transakcje na preferencyjnych zasadach lub dodatkowe korzyści wynikające z długofalowych relacji z dostawcami. Prawidłowa ocena dostępnych rozwiązań zależy przede wszystkim od tego, na ile dokładnymi i wiarygodnymi danymi dysponuje organizacja i jakie wnioski z nich wyciąga.