Odliczenia VAT na cele budowlane

VATKażdy wie, że bardzo ważną gałęzią gospodarki jest budownictwo. To właśnie od kondycji budowlanki zależy również kondycja finansów naszego kraju. Niestety kilka lat temu polski rząd, musiał ponieść podatek VAT na materiały budowlane z 7 na 22%. Nie było to dobre posunięcie, jednak było to skutkiem podpisanych umów zjednoczeniowych z Unią Europejską. Początkowo spowodowało to początkowo zastój w budowlance, jednak inwestorzy otrzymali szybko pomoc w postaci możliwości odliczenia różnicy pomiędzy tymi stawkami podatkowymi. Zasada jest dosyć prosta – odliczenie zależy od tego, co wykonujemy, czy jest t budowa domu, lub mieszkania, czy tylko remont. Od tego zalezą limity, jakie można odliczyć. Podstawą odliczenia jest jednak wyłącznie wystawiona faktura VAT, która musi być opłacona. Nie można sobie odliczyć podatku, kiedy faktura jest niezapłacona. W roku można złożyć dwa wnioski o zwrot podatku VAT, z tym, że wysokość zwrotu podatku nie może być większy niż przewidziane w przepisach limity.

Typy dokumentów rozliczeniowych.

rachunekNa rynku w obiegu mamy różne rodzaje faktur. Zasadniczo możemy pomiędzy nimi wyróżnić również takie, z których nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Jakie to są faktury? Nasze przepisy wyróżniają kilka rodzajów takich faktur. Można do nich zaliczyć, zatem te dokumenty, które są wystawione przez podmioty nieistniejące lub jeśli zostały one wystawione przez podmiot niebędący czynnym podatnikiem VAT. Ponadto do tego typu dokumentów możemy również zaliczyć takie faktury, na których widnieją inne kwoty na oryginale i na kopii. Dalej mamy faktury, które przedstawiają zakupy niepodlegające opodatkowaniu albo też zwolnione z tego podatku. To tylko kilka przykładów, których mamy znacznie więcej. Dlatego też będąc płatnikiem VAT należy potrafić rozróżniać różne rodzaje faktur, a poza tym należy być bardzo przezornym. Na pewno też ilość tych wyjątków jest zbyt duża i może narobić, co nieco zamieszania. Jednakże oczywiście nic to nie zmieni, ponieważ takie faktury istnieją i istnieć będą, a płatnicy VAT powinni zwracać uwagę na to, od których faktur nie ma odliczenia podatku.