Wkład własny w kredycie

plnJeśli staramy się o kredyt, za który chcemy w przyszłości zakupić nieruchomość musimy posiadać tu tak zwany wkład własny, który jest niezbędny, jeśli chcemy, aby bank rozpatrzył nasz wniosek w sposób pozytywny. Zazwyczaj wszelkiego typu kredyty są drogie dla potencjalnych klientów, a przede wszystkim wysoko oprocentowane, co sprawia, że niekiedy trudno nam się na nie zdecydować. Jeszcze gorzej sprawa ma się w sytuacji, gdy musimy włożyć w kredyt wkład własny. Udzielenie bankowi dyspozycji do wkładu własnego wcale nie poprawia naszej sytuacji materialnej, jednakże ma wpływ na wysokość odsetek, które w tej sytuacji są niższe. Jeśli chcemy wziąć kredyt z nieruchomościami, wówczas niemal każdy bank wymaga od nas wkładu własnego, który niekiedy stanowi nawet sto procent wartości nieruchomości. Oczywiście banki są wstanie pożyczyć nawet ponad sto procent owej wartości kredytobiorcy, ale doliczają wówczas bardzo wysoką marże, która znacznie zwiększy nasze koszty spłaty. Plusem są jednak szybkie pieniądze na koncie i rozdzielone w czasie raty.

Hipoteka – kredyt hipoteczny

euro zwiniete rulonCoraz częściej zwłaszcza, gdy potencjalny kredytobiorca ma zamiar pożyczyć dużą ilość gotówki, nie wystarcza zabezpieczenie w postaci umowy o pracy, lecz wymagane jest większe zabezpieczenie, czyli tak zwana hipoteka. W sytuacji, gdy bank ma udzielić ogromnej sumy pieniężnej musi uznać za nieruchomość. W takim przypadku pożyczka oraz nieruchomość, która zostaje do dyspozycji banku wpisana do Księgi Wieczystej nieruchomości a jest to na pierwszym miejscu. Niekiedy instytucje bankowe sytuację tą zwą, jako ubezpieczenie pomostowe. W sytuacji, gdy potencjalny kredytobiorca nie jest w stanie spłacać w danym terminie rat zaciągniętego wcześniej kredytu może zająć nieruchomość, która znajduje się pod hipoteką. Dotąd hipoteka najczęściej zawiązywana była na okres dwóch lat, dziś czas ten uległ zmianie i sięga tylko kilku miesięcy. Stawka hipoteki waha się także w różnych granicach, które zależą od banku, lecz zazwyczaj nie przekracza ona jednego procentu. Jeśli zaciągamy tego typu kredyt musimy sprawdzić czy bank żąda jednorazowej składki, czy też można płacić w ratach.

Etapy realizacji kredytu

zabezpieczenie pieniedzyObecnie kredyty i pożyczki są niezwykle popularne na rynku bankowym, lecz mimo tego wiele osób nadal nie wie, jakie założenia trzeba spełnić, aby móc je otrzymać. Żeby wiec uzyskać kredyt bankowy musimy złożyć najpierw wniosek. W następnej kolejności bank przyjmie nasz wniosek, a także przeanalizuje sytuację finansową, potencjalnego kredytobiorcy. Po tym wydarzeniu decyzja w banku zostaje podjęta i jest ona albo pozytywna albo też negatywna. Z tego też względu bank może przyjąć wniosek, a z tym wiążę się udzielenie pożyczki, bądź też go odrzucić i sprawić, że kredytu nie otrzymamy. Każdy wniosek, jaki złożymy o udzielenie pożyczki zostanie dokładnie przez bank przeanalizowany i sprawdzony. W sytuacji, kiedy o udzielenie kredytu zgłasza wniosek osoba fizyczna, bank bierze pod uwagę jej całe dochody, a także prosi o szczegółową informację o stanie finansowym. Dzięki temu bank jest w stanie określić zdolność potencjalnego kredytobiorcy do spłaty w danym terminie zaciągniętego zobowiązania. W ostateczności, gdy wszystkie czynności zostaną spełnione, udzielony zostaje kredyt.

Kredyty mieszkaniowe

dom hipotekaBanki, które oferują kredyty oraz pożyczki często narażone są na ryzyko, w razie niespłacenia kwoty wraz z odsetkami w ustalonym w umowie terminie. Z tego też względu wymagane jest zabezpieczenie, które bank określa wobec zarobków, kwoty zadłużenia i zdolności płatniczej klienta. Jak w każdym banku również w banki, które udzielają kredytów są odpowiednio zabezpieczone i przyznawane, tylko na odpowiednich warunkach. Jest ono podejmowane przed udzieleniem kredytu, bądź też w czasie jego trwania. Banki i inne instytucje finansowe opierając się na wnioskach o udzielenie kredytu, przeznaczane są przede wszystkim na zakup bądź remont mieszkania. Szacuje się, że około osiemdziesiąt procent owych kredytów, klienci przeznaczają właśnie na ten cel. Kredyty w są oczywiście oprocentowane, gdyż ich udzielanie ma przynieść również korzyść i zysk pożyczkodawcy. Kiedy pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić terminu na czas lub traci zdolność kredytową, bank może wypowiedzieć całość lub część sumy kredytowej. Termin ten jednak nie może być dłuższy aniżeli trzydzieści dni.

Konkurencyjność także dla klientów?

deutsche-bankDla firm, które wchodzą w skład skonsolidowanej grupy, konkurencyjność niewątpliwie rośnie. Widać to przykładowo w sektorze bankowym, w którym od lat przejęcia są powszechne – przykładem jest Deutsche Bank Polska S.A., który został wyłoniony z połączenia Deutsche Bank Polska S.A. i Deutsche Bank DBP S.A., czego efektem jest bank, który dostarcza klientom więcej produktów i usług. Dla konsumenta zatem fuzja wcale nie musi oznaczać gorszej oferty. Zagrożenie jednak nadal istnieje – fuzja dużych graczy na rynku to większy problem dla tych mniejszych, którzy nie mogą z nimi konkurować. W efekcie oferty największych graczy stają się podobne do siebie, co dla klienta oznacza mniejszy wybór. Jednocześnie także fakt, że włączają one większość rynku, powoduje, że mniejsze firmy mają więcej problemów z własnym rozwojem i poprawą oferty. Niemniej fuzje są obecnie nie do uniknięcia, ponieważ to właśnie one pozwalają na rozwój tym firmom, które w przeciwnym przypadku skazane byłyby na upadek. Dzięki połączeniom i przejęciom mogą one działać dalej i oferować swoim klientom usługi i produkty jako jeszcze bardziej konkurencyjne. Właśnie dlatego wtedy, gdy wszystkie inne drogi rozwoju są już zablokowane, to fuzja jest korzystnym rozwiązaniem, ale im mniej graczy na rynku, tym większe zagrożenie tworzeniem się monopoli, co widoczne jest już w niektórych branżach.