Kredyty mieszkaniowe

dom hipotekaBanki, które oferują kredyty oraz pożyczki często narażone są na ryzyko, w razie niespłacenia kwoty wraz z odsetkami w ustalonym w umowie terminie. Z tego też względu wymagane jest zabezpieczenie, które bank określa wobec zarobków, kwoty zadłużenia i zdolności płatniczej klienta. Jak w każdym banku również w banki, które udzielają kredytów są odpowiednio zabezpieczone i przyznawane, tylko na odpowiednich warunkach. Jest ono podejmowane przed udzieleniem kredytu, bądź też w czasie jego trwania. Banki i inne instytucje finansowe opierając się na wnioskach o udzielenie kredytu, przeznaczane są przede wszystkim na zakup bądź remont mieszkania. Szacuje się, że około osiemdziesiąt procent owych kredytów, klienci przeznaczają właśnie na ten cel. Kredyty w są oczywiście oprocentowane, gdyż ich udzielanie ma przynieść również korzyść i zysk pożyczkodawcy. Kiedy pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić terminu na czas lub traci zdolność kredytową, bank może wypowiedzieć całość lub część sumy kredytowej. Termin ten jednak nie może być dłuższy aniżeli trzydzieści dni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *