Podatek liniowy nie jest dobrym wyjściem

wypelnianie podatkuWielu polityków szczególnie z prawej strony chce przekonać Polaków, że bardzo korzystnym rozwiązaniem dla nich będzie podatek liniowy. Wskazują, ze na tym skorzystaliby wszyscy. Jako przykład dają Litwę, gdzie taki podatek już istnieje. Jednak jak jest naprawdę, czy jest to tak dobry podatek jak przekonują nas politycy i niektórzy specjaliści, a może pozostać przy podatku progresywnym i tylko usprawnić jego ściąganie? Prawda jest taka, że podatek liniowy jest dobry, ale tylko dla ludzi bogatych. Zgodnie z wyliczeniem, przy podatku 19%, opłacalny jest on dla ludzi, których roczny dochód wynosi przeszło 90 tysięcy złotych. Jak więc widać, dla większości społeczeństwa taki podatek byłby jedynie obciążeniem? Trzeba jeszcze powiedzieć, że po wprowadzeniu podatku liniowego znikłyby wszelkie możliwości obniżenia podatku, poprzez odliczenia. Dlatego trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że pomysł wprowadzenia podatku liniowego jest w naszym kraju chybiony.

Typy dokumentów rozliczeniowych.

rachunekNa rynku w obiegu mamy różne rodzaje faktur. Zasadniczo możemy pomiędzy nimi wyróżnić również takie, z których nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Jakie to są faktury? Nasze przepisy wyróżniają kilka rodzajów takich faktur. Można do nich zaliczyć, zatem te dokumenty, które są wystawione przez podmioty nieistniejące lub jeśli zostały one wystawione przez podmiot niebędący czynnym podatnikiem VAT. Ponadto do tego typu dokumentów możemy również zaliczyć takie faktury, na których widnieją inne kwoty na oryginale i na kopii. Dalej mamy faktury, które przedstawiają zakupy niepodlegające opodatkowaniu albo też zwolnione z tego podatku. To tylko kilka przykładów, których mamy znacznie więcej. Dlatego też będąc płatnikiem VAT należy potrafić rozróżniać różne rodzaje faktur, a poza tym należy być bardzo przezornym. Na pewno też ilość tych wyjątków jest zbyt duża i może narobić, co nieco zamieszania. Jednakże oczywiście nic to nie zmieni, ponieważ takie faktury istnieją i istnieć będą, a płatnicy VAT powinni zwracać uwagę na to, od których faktur nie ma odliczenia podatku.